Akcija „Ulica nije moj dom“

Na ovim stranicama možete dobiti informacije koje su neophodne u situacijama u koje zateknemo djecu na ulici?

Prijavite prosjačenje:  tel 060 017-018 i 069 604 604

Važno je da prijavite prosjačenje našem centru jer ćemo se potruditi  da prepoznamo mjesta na kaojima se djeca nalaze bez nadzora na ulici i pomognemo im. Naša saradnja sa institucijama sistema je veoma dobra gdje ćemo procijeniti šta je najbolje da uradimo kako dijete ne bi ostalo na ulici.

Šta će se dogoditi ako prijavite policiji?

Policija je najvažniji organ zaštite  prava maloljetnih lica koji će djecu predati specijalizovanom policijskom službeniku za rad sa djecom. Takođe, kontaktiraće i Centar za socijalni rad koji će u zajedničkoj intervenciji pomoći djeci da se smjeste u Dnevni centar za djecu izloženu eksploataciji od prosjačenja. Prema roditelju, staratelju ili drugom licu koje ih eksplotaiše ili tjera na prosjačenje.

Da li da djeci damo novac?

Time djeci ne činite nikakvu uslugu. Zapravo Vi im odmažete. Ako zaista želite da im pomognete to možete učiniti tako što će te im kupiti hranu ili tražiti od nadležnih instituacija pomoć.

 

Zaštitimo djecu koja prose! Djeci nije mjesto na ulici! 

Koja prava djeteta su povrijeđena?

  • prava djeteta na zdrave uslove odrastanja
  • pravo na roditeljsku pomoć i pažnju
  • pravo na obrazovanje
  • pravo na bezbjedan život
  • pravo na razonodu, druženje sa svojim vršnjacima

ZNATE LI?

  • djecu nerijetko na prosjačenje prisiljavaju njihovi roditelji.
  •  neka djeca prosjačenjem otkupljuju neki dug roditelja (kockarski, alkohol)
  • djecu nerijetko na organizovan način dovoze radi prosjačenja odrasli
  • nekada ih i kažnjavaju ako „dovoljno ne zarade“

Jeste li u dilemi šta učiniti kada naiđete na prosjaka na ulici? Da li u tom trenutku treba posegnuti za novčanikom i udijeliti im milostinju ili treba pozvati policiju, hitnu pomoć ili neku socijalnu službu?

Zajednička poruka ovih institucija jeste da prosjačenje prijavite policiji, bilo da se radi o profesionalnim prosjacima ili socijalno ugroženim osobama koje to čine iz krajnje nužde.

Kada su u pitanju maloljetna lica, djeca do 14 godina ne podliježu sankcijama, jer nisu prekršajno odgovorna. S tim u vezi, policiju treba pozvati i zbog toga što je prosjačenje čest vid zloupotrebe djece.