Kućne posjete

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija“ u cilju sprovođenja aktivnosti u okviru projekta „Svratište“ u konsultacijama sa Faktom iz Podgorice i partnerskom organizacijom CRI Nikšić došao je na ideju da organizuje u nekoliko porodica čija su djeca izložena eksploataciji od prosjačenja kućne radionice zasnovane na razgovorima od strane stručnih lica Centra za socijalni rad iz Nikšića kako bi se govorilo o temi „Prosjačenje djece“.

Radionica u kućama RE 1

U planu je bio obilazak tri porodice. U jednoj porodici članovi Centra nijesu mogli održati dogovorenu radionicu jer su naišli na aktivno nasilje u porodici u kojoj je član te porodice polomio sve stvari po kući. Obaviješten je nadležni organ kao i CSR Nikšić jer je njihov predstavnik bio sa nama u trenutku obilaska.

U druge dvije porodice nije bilo probelema. Djeca su nas pažljivo slušala i interesovala su se za temu o kojoj smo govorili…

Radionica u kućama RE 2

U nastavku možete pogledati još nekoliko fotografija.

Radionica u kućama RE 3

Radionica u kućama RE 7

 

FAKT

Radionica sa donacijom:

Kako je održavanje kućnih radionica, prepoznato kao značajna mogućnost za približavanje ciljnoj grupi a to su djeca koja su izložna eksploataciji od prosjaćenja i njihovim roditeljima Defendologija centar je uz pomoć Centra za socijalni rad iz Nikšića obezbijedio donaciju u hrani i sredstvima za higijenu koja je bila neophodna, nakon čega je održana radionica u prisustvu socijalne radnice sa dvije poriodice G.R i S.R

Kućna Ramaj

Fotografije kućne posjete:

Kućna Ramaj 1

kućna posjeta 05.09.Ramaj

Kucna Ramaj2

Kucna Ramaj 3

Advertisements