Radionica na planini

Logo Dnevni centar

Dnevni centar

Radionioce u prirodi omiljena su destinacija djeci. Na radionicima Mijenjanje ponašanja putem igre u prirodi djeca imaju priliku da obuđu najčešće:

  • Jezero Krupac u Nikšiću
  • SKI Centar Vučje
  • Slivlje
  • Kompleks Trebjesu itd

Posebno senzibilisana lica za rad sa djecom daju im putem igre primjere koje djeca kasnije komentarišu, upoređuju, uređuju, pregovaraju o ispravnim postupcima i drugo.

Nekoliko fotografija sa zajedničkih druženja u priorodi:

Fudbal u prirodi 1  Fudbal u prirodi 2

Užina u priodi:

Užina 1  Užina 2

Radionice u prirodi:

Radionica krug 1  Radionica krug 2

Radionica u prirodi 1  Radionica u prirodi

Osvježenje uz čistu Krnovsku vodu:

Bunar

Bunar 2

Mijenjanje ponašanja putem igre sigurno predstavlja jedan od najboljih oblika rada sa djecom iz marginalizovanih grupa. U radu se uključuju i uspješna djeca iz populacije Roma i Egipćana koja na najbolji način pokazuju djeci važnost i ulogu obrazovanja.

Prema radionioci

VAŠA DEFENDOLOGIJA

 

 

 

Advertisements