Radionice sa djecom

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ u saradnji sa Centrom za romske inicijative iz Nikšića uz finansijsku podršku FAKT-a (Fonda za aktivno građanstvo)u okviru projekta „De facto Equl“ dana 14.07. 2014 godine u vremenskom periodu od 14.oo do 17.oo časova održao je prvu radionicu sa romsko-egipćanskom djecom koja su izložena eksploatacijom od prosjačenja. Na edukativnoj radionici prisustvovala su i djeca koja su u potencijalnom riziku da postanu žrtve ovog oblika eksploatacije.
Na prvoj (uvodnoj) radionici 14.07.2014 godine prisustvovalo je devetoro djece koji su se upoznali sa projektnim aktivnostima koje nas očekuju zajedno sa njima, budićim planovima organizacije a imali su priliku da kroz interaktivni razgovor upoznaju se sa rizicima od prosjačenja. Djecu su dobila priliku da na kreativan način upoznaju svoje prijatelje i članove Kluba mladih defendologa o onome šta bi oni voljeli da u narednom periodu posjete, sa čime da se upoznaju i sa kim bi voljeli da se druže.
FAKT
Druga radionica održana je 21.07.2014 godine u prostorijama Defendologija centra. Radionica je bila veoma interesantna i korisna za djecu. Kod djece se primjećuje pomak u želji da sami učestvuju u aktivnostima, crtanju, kompijuterskim vještinama.
Druga radionica bila je posvećena temi „Opasnosti od prosjačenja“ a slobodno vrijeme i vrijeme u pauzama bilo je predviđeno za slobodno crtanje. Za najljepše fotografije dodijeljena je skromna nagrada.
Nekoliko fotografija:
Rad djece na računarima

Rad djece na svojim crtežima:

Djeca crtaju na radionicama

Zajednička fotografija djece iz Svratišta:

Zajednička fotografija

FAKT

U nastavku aktivnosti slijede radionice koje se odnose na pojedinačno prepoznavanje djece i njihovih kvaliteta za rad. Aktivnosti koje će biti organizovane moći će te pronaći na stranicama defendologije pod nazivom „radionica 3, radionica 4 itd“.

Recitacije pjesmica o saobraćaju djece koja znaju da čitaju:

Recitacije pjesmica o saobraćaju

Priče o nasilju naše „Zurafete“

Zurafeta

VAŠA DEFENDOLOGIJA