Radionice sa roditeljima

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ u saradnji sa Centrom za romske inicijative iz Nikšića uz finansijsku podršku FAKT-a (Fond za aktivno građanstvo) je u periodu od 15. maja do 15.decembra 2014 godine počeo sa realizacijom projekta „„Svratište za djecu ugroženu eksploatacijom od prosječenja“ u okviru “De facto Equal”, podržan kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U okviru navedenog projekta dana 13.07.2014 godine u Nikšiću (u prostorijima Defendologija centra ) održana je prva radionica za roditelje od djece koja su ugrožena eksploatacijom od prosjačenja ili se nalaze u potencijalnom riziku. Na prvoj radionici je prisustvovalo 8 romsko-egipćanskih roditelja. Značajnu podršku projektu i njegovoj realizaciji od početka projekta pružila nam je NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića.

Projekat je podržao:
FAKT

Na ovoj stranici moći ćete pogledati neke od fotografija iz rada Svratišta.

Radionica za roditelje br. 1

Učesnici/ce radionice

 

Učesnici/ce radionice

 

Učesnici radionice br.1

Advertisements