Radionice o nasilju

U prostorijama Centra za romske inicijative u Nikšiću – ul. Jola Piletića bb u Nikšiću održana je radionica za pripadnike Roma i Egipćana iz Nikšića u okviru projekta „Svratište za djecu ugroženu eksploatacijom od prosjačenja“ koju finansira FAKT Podgorica posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Na tročasovnoj radionici koju su vodili predstavnik Uprave policije – referata za nasilje u porodici i Centra za socijalni rad govoreno je o nasilju kao fenomenu koji prati razvoj djece kao i opasnostima od svih oblika nasilja sa akcentom na porodično nasilje.

FAKT

Voditelji i njihove aktivnosti

Učesnici radionice uzeli su aktivno učešće u kojem su još jednom ukazali na životne teškoće, diskriminaciju, siromaštvo i druge probleme sa kojima se susrijeću oni i njihova djeca. Na ovoj radionici okupljen je jedan broj roditelja čija djeca su izložena eksploatacijom od prosjačenja ili mogu doći u potencijalni rizik.

FAKT

FAKT

Na radionici je prisustvovalo 12 roditelja. A na kraju radionice kreirane su zajedničke preporuke.

VAŠA DEFENDOLOGIJA

Advertisements