Kontakti

Logo Dnevni centar

Dnevni centar za djecu

Informacije o organizaciji:

Centar za berzbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“

Žiro račun: 550-13604-11

PIB:0288712

e mail: defendologijamne@gmail.com

 

KONTAKTI

Tel: 00382 69 604 604
(kontakt predsjednika)

Tel/faks: +382 (40) 282-888

Tel: 00282 60 017 018

(Klub mladih defendologa)