Kako to drugi vide

prosjacenje djece

Photo:dobro.ba

Prosjačenje u Crnoj Gori je vrlo ozbiljan društveni i socijalni problem koji se sastoji u sticanju materijalnih vrijednosti traženjem od drugih lica, bespovratno i bez pružanja protivusluge.

Ovaj problem predstavlja društvenu devijaciju koja sa sobom može da nosi niz opasnosti koje mogu bitno narušiti sveopšti razvoj djeteta. Posebno je opasna društvena pojava ukoliko se preduzima u grupi, eventualno postane navika i društveno prihvatljiva devijacija. Prosjačenje maloljetnih lica je posebno opasno ukoliko se maloljetno lice ekonomski eksploatiše i tjera na prinudno prosjačenje izopštavajući dijete iz redovnog školskog sistema. Jedno je sigurno, u najvećem broju slučajeva maloljetna lica pripadaju najugroženijim i najmarginalizovanim društvenim grupama sa ekstremnim siromaštvom unutar porodice, pa i zajednice kojoj pripadaju. O porijeklu, životu, porodičnim prilikama i socijalnim uslovima djece koja borave na ulici se zapravo malo zna, a dublji razlog za njihovo bavljenje prosjačenjem najčešće se ne istražuje temeljno, niti se sa njima iko sistematski bavi.
Djeca koja su zatečena u skitnji i prosjačenju a koja nemaju navršeno 14 godina života nemaju pravnu odgovornost a odgovornost njihovih roditelja ili staratelja nije uvijek u ranijem periodu tretirana na način koji to propisuje pozitivno zakonodavstvo. U konačnosti, neprihvatljivo je da djeca koja su žrtve zanemarivanja, eksploatacije i zloupotrebe budu tretirana kao delinkventi.
U praksi provjera ovog centra najveći broj maloljetnih lica koja se bave prosjačenjem su Romi i Egipćani, trenutno najugroženija i najosiromašenija kategorija stanovništva. Položaj ove populacije pored svih vidljivih problema, o kojima se značajno govori već u javnosti, dodatano otežava nedovoljno razvijena svijest o štetnosti ove društvene pojave unutar podsistema ove populacije.
Značajan problem predstavlja rješavanje prosjačenja kada su u pitanju djeca koja najčešće dolaze sa teritorija drugih država. Problem koji najčešće imaju državni organi je utvrđivanje identiteta, postupanja prema djetetu i njegovog daljeg zbrinjavanja kao i otkrivanje lica koja organizovano dovode djecu u Crnu Goru radi prosjačenja. Poseban problem sa dolaskom lica van naše teritorije imaju primorske opštine. Djeca koja se bave prosjačenjem vrlo često mogu postati žrtve trgovine ljudima, seksualne eksploatacije a određeni broj djece bavi se izvršenjem imovinskih krivičnih djela .
Jedan broj lica prosjačenjem se bavi povremeno a nekima je prosjačenje postalo stalni sastavni dio života. Iskustva koja primjećuju članovi Defendologija centra pokazuju da se prosjačenje događa najčešće ispred vjerskih objekata, svadbenih salona, trgova i megamarketa gdje se okuplja najveći broj lica. „Uspjeh“ u prosjačenju se uči od malena i zavisi od niza okolnosti od kojih se izdvajaju stepen invaliditeta, način prošnje i moljakanja kao i niza drugih okolnosti koje se kod tih lica nazivaju „srećom“. Vrlo unosan posao na račun djece, ostvaruju najčešće punoljetna lica, nerijetko roditelji koji upotrebljavaju različite metode pozivajući se na unaprijed smišljenje izgovore, bolest djeteta, prodavajući predmete bez vrijednosti. Nije rijedak slučaj da se u svrhe prosjačenja koriste djeca starosti svega nekoliko mjeseci života koja su izložena jakom suncu ili hladnoći, često izmorena do te mjere da im ne smeta buka i preglasna muzika u ugostiteljskim objektima. Obzirom da je maloljetnim bebama neophodna značajna njega i česta ishrana određeni broj lica koja se bave prosjačenjem upotrebljavaju i druge preparate za čvrst san. Ne može se ni isključiti korišćenje alkohola. Najveća opasnost kod prosjačenja djece jesu ulice i putevi na kojima se odvija saobraćaj, samim tim događa se da jedan broj djece doživi saobraćajne nesreće ali i da budu predmet izrugivanja, maltretiranja pa čak i fizičkog napada od strane drugih učesnika u saobraćaju.
Problem prosjačenja zavređuje značajnije napore svih organizacija, državnih organa i cjelokupne zajednice. U suzbijanju prosjačenja ključni su napori da se radi na integraciji djece iz populacije Roma i Egipćana u opšti školski sistem snažnijim djelovanjem škola, reformom socijalne zaštite djece, oštrijim sankcijama organizatora prosjačenja, poboljšanjem pružanja efikasne porodične zaštite i nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, eventualne izmjene zakonske regulative u cilju povećanja stepena zaštite djece od svih oblika ekonomske eksploatacije, utvrđivanju uzroka koji dovode do prosjačenja i neizbježne intrerdisciplinarne saradnje svih državnih organa ali i uspostavljanja bolje saradnje na regionalnom nivou.
Ratifikovanjem Konvencije UN o pravima djeteta sa dva dodatna protokola ali i Fakultativnog protokola UN Konvencije o pravima djeteta Crna Gora se obavezala da će štititi i osiguravati prava djeteta kao i da neće dozvoliti uključivanje djece, pod bilo kojiim okolnostima, u prostituciju, pornografiju i prisilan rad.
Naše sažaljenje nekada je toliko jako da podlegnemo milostinji i moljakanju djeteta koje nam traži novac, vrlo često puneći džepove „makroima“ koji tu djecu drže van školskog sistema, gladnu, neispavanu i iskorišćenu.

Defendologija centar u zajednicu sa Centrom za romske inicijative iz Nikšića pokretač prvog „SVRATIŠTA ZA DJECU UGROŽENU OD EKSPLOATACIJE OD PROSJAČENJA“.

VAŠA DEFENDOLOGIJA