Humanitarna pomoć

cropped-images.jpeg

Povodom 15 maja – Međunarodnog dana porodice NC Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „DEFENDOLOGIJA“  je za deset ugroženih porodica obezbijedio humanitarnu pomoć.  Pomoć je došla donatora koji je želio ostati anoniman.

Ovo je već drugi put da isti donator obezbjeđuje određenu količinu humanitarnog materijala (peškiri. čarape, ulje, šećer, brašno…) našoj organizaciji u cilju pomoći ugroženim porodicima.

Na ovaj način Defendologija centar je uz prethodnu konsultaciju sa Centrom za socijalni rad iz Nikšića  i Centrom za romske inicijative iz Nikšića,  podijelo jednu količinu ovog humanitarnog fonda dok će se ostatak podijeliti narednih dana kada se stupi u kontakt sa odabranim ugroženim porodicima.

NC Defendologija i dalje će nastaviti da obezbjeđuje ovaj vid pomoći za pripadnike romske i egipćanske zajednice i djecu koja borave u našem „Svratištu za djecu ugroženu eksploatacijom od prosjačenja“ koje i dalje nastavlja da radi bez bilo čije pomoći koja je dragocjena za djecu iz ove zajednice.

VAŠA DEFENDOLOGIJA