Sastanak sa predstavnicama Udruzenja za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja

02.10.2015 autor: Defendologija centar u 15:00 časova.

Predstavnici Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ iz Nikšića sastali su se danas sa predstavnicama Udruženja za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja  koje je predvodila g-dja MirsalaTomić sa saradnicama g-đom Ervinom Međedović i g-đom Rosom Veličković. Posjeta je nastala kao dio projekta „Izgradnja kapaciteta organizacije za pružanje usluga/servisa građanima u Opštini Bijelo Polje“, podržanog od Fonda za aktivno građanstvo FAKT, a finansiranog od Evropske unije posredstvom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Na konstruktivnom sastanku razgovarano je o dosadašnjem radu organizacija, kao i budućim modelima saradnje.

VAŠA DEFENDOLOGIJA

Posjeta DF centru

About these ads

Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here.

Tell me more | Dismiss this message

Advertisements