Psihološke radionice

Između ostalih aktivnosti u našem Denevnom centru se izvode psihološke radionice koje predstavljaju sastavni dio drugih aktivnosti.

Radionice se izvode :

  • Grupno
  • Individualno
  • Sa članovima porodice